The Angle Ring Company Ltd logo - gięcie to nasz świat

gięcie to nasz świat

Steel and metal bending engineers for over 60 years
Deutsch Français English

Kształtowanie rur zgodnie z wytycznymi ASTM

Od momentu gdy nabyliśmy nasze największe maszyny do kształtowania rur, włącznie z trzema prasami krawędziowymi i spawarkami półautomatycznymi, oraz przejęliśmy najbardziej wykwalifikowanych pracowników zamykanego zakładu Bentham International, jesteśmy w stanie zaoferować specjalistyczne usługi z zakresu kształtowania stali nierdzewnej, stali duplex oraz super duplex, stopów niklu, stali węglowych, rur aluminiowych i tytanowych z wykorzystaniem pojedynczego spawu podłużnego dla rozmiarów od 152mm do 660mm średnicy zewnętrznej i długości do 9000mm.

Możliwe są większe średnice, jednak wówczas rury posiadać będą dwa spawy podłużne lub zespawane będą z mniejszych odcinków o długości 3000mm z jednym podłużnym spawem.

Rury mogą być spawane plazmowo, metodą TIG lub metodą łuku krytego według zatwierdzonych procedur spawania i przez spawaczy zaznajomionych z normami amerykańskimi i brytyjskimi.

Współpracując ściśle z miejscowymi podwykonawcami, oferujemy pełen zakres nieniszczących prób materiałowych, takich jak radiografia, badania mechaniczne, chemiczne oraz obróbka cieplna, włącznie z wyżarzaniem w celu ujednorodnienia struktury, trawieniem, pasywacją oraz próbami ciśnieniowymi.

GŁÓWNE ZALETY:

  • Pełna zgodność z wytycznymi ASTM, z uwzględnieniem wymagań klienta
  • Stale nierdzewne austenitowe
  • Stale duplex i super duplex
  • Stopy niklu i miedzionikiel
  • Pełne wsparcie w celu zapewnienia wysokiej jakości
  • Możliwość zespawania w gotowe elementy
  • Możliwość dostarczenia elementów oczyszczonych i zapakowanych
 

Prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji.

kształtowanie rury z materiału aluminiowego do zastosowań petrochemicznych

Rura aluminiowa tuż przed ukończeniem

rura kształtowana ze stali nierdzewnej (duplex) na zamówienie, po ukończeniu spawania plazmowego

Rura ze stali nierdzewnej po spawaniu

 
kształtowanie rur ze stali nierdzewnej – rury po kształtowaniu, spawaniu i czyszczeniu (trawienie, pasywacja)

Rury ze stali nierdzewnej po czyszczeniu (trawienie i pasywacja)

 
 

Architektura • Inżynieria • Budownictwo • Energetyka • Schody Spiralne • Mosty

Copyright © 2010 The Angle Ring Company Limited. All rights reserved.    Registered Office: Bloomfield Road, Tipton, West Midlands DY4 9EH, UK    Tel: +44 (0) 121 557 7241